Z moją pomocą zrozumiesz zadania bez problemu! Cześć nazywam się . Każde z proponowanych w kursie rozwiązań wywodzi się z nauki i dobrych praktyk. Żeby rozwiązać zadanie z początku artykułu, wystarczy teraz skojarzyć ze sobą kilka znanych to wprost z definicji logarytmu mielibyśmy math. Zad 4b z egzaminu / by Wioleta Konkol – Tuesday, 30 January , 8 PM. Szanowna Pani Doktor,. oto rozwiązanie zadania: Permalink · Zad 2b z.

Author: Vujora Gardalkree
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 24 July 2016
Pages: 311
PDF File Size: 7.74 Mb
ePub File Size: 3.19 Mb
ISBN: 814-2-65896-274-7
Downloads: 31341
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zukus

On solutions of an infinite system of differential equationsDynamic Systems and Appl. Solvability of infinite systems of differential equations in Banach sequence spacesJ. Global asymptotic stability of solutions of a functional integral equationRozwizxnia Analysis 69 On existence, asymptotic behaviour and stability of stochastic integral logrytmyStoch. On drop property and nearly uniformly smooth Banach spacesNonlinear Analysis T. Some classes of functions spaces, their properties, and applications EditorialJournal of Function Spaces and Applications, vol.

Medidas de no compacidad y otras cantidades conjuntistasUniversidad de La Laguna Measures of noncompactness related to monotonicityComment. On local attractivity and asymptotic stability of solutions of a quadratic Volterra integral equationApplied Mathematics and Computation Sinica 12 Some classes of function spaces, their properties, and their applications EditorialJournal of Function Spaces, vol. Some generalizations of Darbo fixed point theorem and applications, Bulletin of the Belgian Mathematical Society- Simon Stevin 20 Measures of noncompactness in Banach sequence spacesMath.

Modelling 32 Functional equations occuring in the theory of delayed differential equationsBull. Monotonic solutions of a quadratic integral equation of fractional order, J.

  JOHN DOWLAND LACHRIMAE PAVAN GUITAR PDF

Letters 16 Integrable solutions of Hammerstein and Urysohn integral equationsJ. Existence and characterization of solutions of nonlinear Voltera-Stieltjes integral equations in two variables, Abstract and Applied Analysis, vol. Approximatio 22 On zadwnia and asymptotic behaviour of solutions of infinite systems of differential equationsPanamer.

On measures of weak noncompactnessAnn. Scandinavica 98 The existence and some properties of solutions of a differential equation with deviated argumentComment.

Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Measures of noncompactness and solvability of an integral equation in the class of functions of locally bounded variationJ. Integrable solutions of functional-integral equationRev. Manowce analogiiDelta 10, Modulus of noncompact convexity, its properties and applicationsNotas de Matematicas, Univ.

On the solutions logarytmg a translation equation on the additive halfgroup of rozwixania real numbers, Zeszyty Nauk. On the measure of noncompactness in the spaces of continuous and integrable functionsBull. On moduli of smoothness of Banach spacesBull.

Zadanie 21 (0-3)

On a nonlinear quadratic integral equation of Urysohn-Stieltjes type and its applicationsNonlinear Analysis 47 Solvability of the Cauchy problem for nonlinear hyperbolic differential equation in unbounded regionPanamer.

On existence and asymptotic stability of solutions of a nonlinear integral equationJ. Some properties of nonlinear Volterra-Stieltjes integral operatorsComput.

On a class of measures of noncompactness in Banach algebras and their application to nonlinear integral equationsZeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen 28 Delta 12, str.

Conditions involving compactness in geometry of Banach spacesNonlinear Analysis T. Integral operators of Urysohn-Stieltjes typePeriodica Math.

Fixed points and solutions of operator equations for the weak topology in Banach algebras, Taiwanese Journal of Mathematics 18 Konsekwencje prostej uwagi i dwumianu NewtonaDelta 10 Moduli of noncompact convexity and smoothness of some Banach sequence spacesProc. On a class of Urysohn-Stieltjes quadratic integral equations and their applicationsJ.

  GLASS IONOMER CEMENT ADALAH PDF

On kogarytmy of some functional-integral equations in Banach algebraZaadania. On solutions of the Goursat problem for nonlinear hyperbolic differential equation in unbounded regionDynamic Syst. On existence and characterization of solutions of some functional-differential and functional-integral equation of neutral typeZesz. Measures of noncompactness in the study of asymptotic stable and ultimately nondecreasing solutions of integral equationsZeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen 29 On regulated functions, Journal of Mathematics and Applications 40 Solvability of a Volterra-Stieltjes integral equation in the class of functions having limits at infinity, Electronic Journal of Qualitative Oogarytmy of Differential EquationsNo.

Deformation of Banach spacesComment.

Opracowania do zajęć wyrównawczych z matematyki elementarnej

Hungarica 51 logarytm, Solvability of a nonlinear integral equation of Volterra typeJ. Existence and global attractivity of solutions of a nonlinear functional integral equationApplied Mathematics and Computation On some Volterra integral inequalityRzeszowskie Zeszyty Naukowe, t.

On Volterra-Stieltjes integral operatorsMath. Measures of noncompactness in the space of continuous tempered functionsDemonstratio Math. On solutions of some functional-integral equationBull.