Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Kalar Modal
Country: Guadeloupe
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 23 May 2018
Pages: 451
PDF File Size: 3.21 Mb
ePub File Size: 11.74 Mb
ISBN: 183-1-74701-317-5
Downloads: 73756
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazirn

General Chemistry, 8th Ed. Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II.

UGLJOVODONICI by Jovanka Zivojnov on Prezi

Za veinu ovih reakcija potreban je katalizator, ali nisu potrebne veoma visoke temperature ili ultraljubiasta svjetlost. To su vrste ili tene supstance, nerastvorljive u vodi, ali se dobro rastvaraju u organskim rastvaraima etar, heksan, tetrahlorugljenik, Published on Oct View 61 Download 3.

Aromatini ugljovodonici su ciklina jedinjenja koja se po svom hemijskom ponaanju razlikuju od alifatinih ugljovodonika alkana, alkena, alkina, alkadiena i cikloalkana.

Tokom druge polovine Nad otvor cjevice nadnijeti ovlaeni plavi lakmus-papir ili filter-papir navlaen amonijakom. Kada se odreene vrste uglja, npr. Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u poloaju 1. Noller, , Kemija organskih spojeva”, Tehnika knjiga, Zagreb, Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. To je bezbojna tenost karakteristinog aromatinog mirisa koja se ne rastvara u vodi.

  HAMA SPODOPTERA LITURA PDF

Aromaticni ugljovodonici

Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole. Svaki ugljenikov atom benzenovog prstena vezan je za druga tri atoma dva ugljenikova atoma i jedan vodonikov atom jednostrukim vezama; pri nastajanju ovih veza svaki od est ugljenikovih atoma u prstenu je sp2 hibridizovan.

Hemijske osobine Hemijske osobine alkina su Zbog tri dvostruke i tri jednostruke veze, njegova struktura je veoma specifina. Saunders College Publishing, Philadelphia. Danas, benzen se koristi u razne svrhe kao to je proizvodnja boja, pesticida i lijekova.

Takve reakcije se nazivaju hidrogenizacija benzena: Antracen se veoma lako oksiduje i redukuje i tom prilikom reakcija se odigrava na poloajima 9 i Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa. Da bi ugljenikovi atomi bili etverovalentni, prsten sadri naizmjenino rasporeene tri dvostruke veze. Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Kao i drugi ugljovodonici i areni grade homologi red.

Aromatini ugljovodonici su nerastvorljivi u kompleksu i lako se odijele, a zatim se etil-benzen isti destilacijom. Veoma brzo dolazi do izdvajanja bromovodonika.

Hlorofluorougljenik — Википедија, слободна енциклопедија

Usljed gubitka elektrona, benzen postaje pozitivan i stvara se karbokatjon. Prve supstance izolovane su iz mirisnih proizvoda badema, cimeta, karamfila, zimzelena, vanilije, Molekul benzena je simetrian i svi ugljenikovi i vodonikovi atomi lee u jednoj ravni, to znai da je benzen planaran molekul. Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni. Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika Poslije min zagrijavanja, malo rastvora iz epruvete izlije se na pare filter-papira koji se ostavi da se osui ferivati vazduhu.

  CONSTRUCTION PLANNING EQUIPMENT AND METHODS BY R.L.PEURIFOY PDF

Nomenklatura aromatinih ugljovodonikaSvi aromatini ugljovodonici se imenuju prema IUPAC nomenklaturi i nazivaju se areni.

Kao halougljenici ili halogenisani ugljovodonici, ova jedinjenja pripadaju grupi halogeno u kojima je najmanje jedan atom vodonika zamenjen jednim od halogena: Ima primjenu i u proizvodnji boja, kao dobar rastvara i mnogo manje je tetan od benzena.

Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, i to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika. Rastvor u balonu zagrije se ugljovovonika vodenom kupatilu da prokljua i kada se balon halofeni, sadraj iz balona polako se sipa u au sa oko 20 cm3 hladne vode. Vrlo brzo ispare brom, toluen i bromovodonik, a ostaje otar miris nagraenog benzil-bromida Etil-benzen: Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj.