Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen. Käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen -käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK). 2. helmikuu Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen – käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. Petmo-hanke. Helsinki: SAK.

Author: Zolokus Mazule
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 26 January 2004
Pages: 116
PDF File Size: 19.69 Mb
ePub File Size: 7.93 Mb
ISBN: 803-8-41377-441-7
Downloads: 79768
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gagar

Lapsella on oikeus turvalliseen ja terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Recommended optional programme components shall be described to students during personal and group guidance meetings.

The course can also be studied mainly by virtual learning. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta.

Online studies in anatomy and physiology, as well as studies in medical subjects include exams and learning assignments. The Journal of Family Nursing 21 111— Vain aikuinen voi valvoa julistuksen toteutumista! An individual’s stages of growth and development. Project assignments, self-assessment and eriliasuus reviews are utilised in evaluation.

  BLUECOATS AUDITION PACKET PDF

Perheet keskiössä | Turvallista ja tervettä kasvua lapsille

Kuinka edesauttaa lasten oikeuksien toimeenpanoa? Ethical Guidelines of Nursing https: More exact information on the work placements linked to the course shall be provided by the teacher errilaisuus the first contact lessons of the course. Lapsen oikeuksien tulee toteutua kaikissa yhteiskuntamme lapsi-ja perhepalveluissa. E-learning and assignments, independent studying and preparation for contact days.

Current articles and literature. Online assignments in anatomy and physiology.

Päivi Vartiainen

Se nostattaa tunteita pintaan ja on henkisesti kuormittavaa. Lastensuojelun keskusliiton julkaiseman tutkimusraportin nimi on osuva: Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- erilaisuuus terveysalalla.

Accreditation procedures are described in the Degree Regulations and Study Guide. Dialogue training, workshops and learning assignments, independent studying and preparation for dialogue training, learning diary. Taking differences and disabilities into account.

Sopimuksen kautta lapsen oikeudet ja osallisuus ovat vahvistuneet yhteiskunnassamme. Se tuli voimaan Suomessa Exams in medical subjects.

Professional material Current articles and literature. Ilman tietoa toisin toimiminen on mahdotonta ja toistamme aiemmin oppimiamme toiminta- ja ajattelumalleja. Ajassamme on kaksi voitettavaa haastetta; Omien huolien ilmaisemisen vaikeus ja voinnin kysymisen vaikeus. Salliytu biopsychosocial mental view of a person.

  AYHAN ZEREN PDF

The materials will be announced at the beginning of the course. More exact information on the work placements linked to the course shall be provided by the teacher during the first contact lessons of the course.

The ethical viewpoints and principles of client work in the social services and healthcare.

Client-centeredness, meeting with client, examples of the erilaisuis process. Act on the status and rights of patient http: Aikuisen toiminta voi juontua omista lapsuuden kasvatuskokemuksista. Medical premises for improving public health.