Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan. PENDIDIKAN SENI VISUAL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN; MEMBENTUK DAN MEMBUAT EMPAT STANDARD KANDUNGAN. Tahun 4. Bidang: Menggambar. Teknik: Gosokan. Tema: Objek buatan manusia. Tajuk: Kereta. Disediakan oleh: Azinuddin Muhammad Bin Zainudin.

Author: Zolojas Vogul
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 16 March 2009
Pages: 157
PDF File Size: 7.46 Mb
ePub File Size: 7.95 Mb
ISBN: 793-1-20878-162-3
Downloads: 61239
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshusida

Perkara pertama yang saya lakukan ialah menghasilkan karya pemandangan alam semula jadi dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga teknik di dalam bidang menggambar. Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

Ia juga boleh didefinisikan sebagai satu hasil kerja seni menyusun dan tampal sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih.

Kemahiran melukis melalui pengalaman menjadi asas kepada penghasilan karya ini. Nilai2 Dan Bidang Psv Documents.

Teknik ini boleh juga melibatkan sapuan warna yang pekat ke atas lapisan warna yang telah kering untuk menghasilkan kesan jalinan. Lipatkan kertas warna dan lukiskan garisan-garisan jarak 2 cm. Daftar Kegiatan Bidang Pendukung. Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus, dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran.

Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka.

Seni keagamaan pula mendukung prinsip-prinsip agama tertentu dan ia berbeza di antara satu dengan yang lain lantaran setiap agama memiliki konsep, tatacara, kaedah dan prinsip yang tersendiri. Karya The Lake House dihasilkan mengikut tema pemandangan alam semula jadi dengan menggunakan teknik-teknik di dalam bidang menggambar. Berpandukan hasil menggambarr murid, kita mampu menyelami dan menyelusuri perasaan murid-murid kita.

  BIOLOGIE II V KOSTCE PDF

BIDANG KEGIATAN PSV

Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual, justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. Objek-objek seperti rumah, pokok dan rumput yang hijau, pokok bunga, awan dan matahari dan burung-burung yang berterbangan merupakan objek-objek yang tidak dapat dipisahkan dari kotak imaginasi kanak-kanak.

Standard pembelajaeran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard pembelajaran. Di samping seni halus dan seni gunaan, terdapat juga istilah-istilah seni tradisi, seni keagamaan, seni moden dan seni pascamoden.

Kertas lukisan dan warna poster. Murid-murid tahun enam akan meninggalkan guru-guru yang telah mendidik mereka sepanjang enam tahun dan melangkah masuk ke sekolah menengah tidak lama lagi.

Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Membuat Corak dan Rekaan 3. Lukisan yang bermutu dan kreatif boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan yang biasa sahaja.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Satu corak tidak semestinya bermaksud sebagai kerja seni halus dibuat melalui proses menampal satu bahan ke atas bahan yang lain. Mereka telah mengaplikasikan kemahiran melukis dan mewarna dalam mural, pasu-pasu bunga dan pintu dan juga dinding pada perpustakaan, bilik sumber dan sebagainya.

4 bidang menggambar psv pdf reader

Jahitkan bahagian bawah untuk membentuk badan burung hantu 7. Gunakan pen untuk membuat lima tanda di pinggir plastik. Membentuk dan Membuat Binaan 4. Guntingkan garisan yang dilukis. Mural pada koridor ke kantin. Published on Jul View 1. Ia menghasilkan kesan lut sinar.

  GEORGE NICHOLAS PAPANICOLAOU PDF

Saya telah menghasilkan karya yang diberi nama The Lake House sebagai kajian di dalam bidang kegiatan seni dandiminta menghuraikan sinopsis karya dan menghubungkaitkan hasil karya saya dengan hasil pelukis karya terkenal. Ringkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

Petunjuk Teknis Bidang Kegiatan Documents. Lebih membanggakan, beliau merupakan pelajar Melayu terawal dihantar menuntut dalam jurusan seni reka di Brighton, England pada Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Sediakan jaluran kertas dengan kelebaran 2 cm dan membuat anyaman. Pengetahuan penggunaan teknik menggambar menjadikan hasil karya ini mempunyai nilai estetika dalam bentuk visual. Lukiskan perinciannya dengan pensel atau pena hitam.

Kertas lukisan, kertas warna dan gam. Sebagai contoh, istilahistilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke Tidak dinafikan juga, penggunaan bahan yang mahal dan berkualiti merupakan satu rangsangan dalam penghasilan lukisan. Ikatkan benang pada bahagian tengah ranting kayu. Lukisan grafik mengandungi komposisi artistic dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan bahan. Beliau mula melukis sekitar tahun secara hobi dan tidak membuat pameran.