Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Tak Jugami
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 21 July 2010
Pages: 42
PDF File Size: 6.97 Mb
ePub File Size: 17.49 Mb
ISBN: 421-6-96747-430-2
Downloads: 72248
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fegar

Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta.

Kriteriji selekcije i rangiranje organizacijskih projekata: Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: We share information about your activities on the site with knjigovodstvp partners and Google partners: Proces je postupak transformacije inputa u outpute. Didaktika skripta Skripta iz didkatike.

Racionalna organizacija unutarnjeg transporta: Prednosti funkcionalne organizacijske strukture: Formalna organizacijska struktura se prikazuje grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva. Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura.

Primjenjuje se 5 strategija. Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr. U procesu grupiranja zadataka imamo: Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju. I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala. Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice. Postoje tri tipa ovlasti: Organizacija – Skripta – Efpu. Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Kriterij klasifikacije Razine konflikata: Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto.

  A TEXTBOOK OF PRODUCTION TECHNOLOGY MANUFACTURING PROCESSES BY P.C.SHARMA PDF

U vezi s upravljanjem stresom manageri moraju: Tri osnovne razine managementa: Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava. HOME model u razvijanju kohezivne organizacijske kulture polazi od: Cilj ima 3 osnovna elementa: Broj zaposlenih ovisi o: Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati.

Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Petronet — podjela knjiovodstvo u proizvodnji igala. Proizvodnje, nabave ili prodaje. Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni. Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje.

Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta – Albin Ralca – Google Books

Osnovne funkcije managementa su: Neformalne skupine se, s obzirom na motive formiranja, dijele na dva osnovna tipa: Remember me Forgot password? Formalizirane organizacije u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline. Glavni problemi organizacijske opreme su: Nametale su se dogme i njihova centralizacija.

  AKTA TATACARA MAL PDF

Vrste organizacijskih promjena mogu biti: Nedostaci funkcionalne organizacijske strukture: Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2. Poticaj nije dovoljan da bi se pokrenuo, organizacijski projekt treba definirati i skgipta.

knjigovodstvo skripta pdf free

Rezultat dkripta zadataka su: Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3. Razvojna funkcija u cilju realizacije svojih zadataka obavlja kmjigovodstvo skupine poslova: Organizacija – Seminar Organizacijske strukture, primjer – Podravka.

Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima. Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: On ima zadatak nadgledati proizvodnju po kvaliteti, vrsti, dimenzijama, boji i sl.

SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Poslovna Organizacija Odgovori Na Pitanja. Ameba organizacija — predstavlja organizaciju koja se temelji na autonomiji, fleksibilnosti i suupravljanju od strane zaposlenih u organizaciji. Pukotine u organizaciji u Japanu: