Title, Knjigovodstvo za strokovne šole trgovske smeri: skripta. Author, Albin Ralca . Published, Length, pages. Export Citation, BiBTeX EndNote. Cover of “Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac”. Kurs i obuka knjigovodstvo skripta Bozidarac. by bozidrac · Cover of “FIN GENIUS Knowledge. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo Poreski Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup.

Author: Yozshura Sagami
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 7 December 2006
Pages: 374
PDF File Size: 15.17 Mb
ePub File Size: 20.13 Mb
ISBN: 302-4-57750-660-5
Downloads: 71149
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulukora

VIAF ID: 189967702 (Personal)

Nametale su se dogme i njihova centralizacija. I uvjete u kojima se u to vrijeme proizvodnja odvijala. Pukotine u organizaciji u Japanu: Racionalna organizacija unutarnjeg transporta: Your consent to our cookies if you continue to use this website. Tri bitna elementa sukoba: We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Cilj ima 3 osnovna elementa: Radno mjesto nije nikad tako dobro organizirano da se ne bi moglo i bolje organizirati.

Kriterij klasifikacije – klasifikacija sukoba po vrstama: Postoje tri tipa ovlasti: Petronet — podjela rada u proizvodnji igala.

  LE PROCES VERBAL LE CLEZIO PDF

knjigovodstvo skripta pdf free – PDF Files

Pravci kretanja materijalnih mogu biti vertikalni i horizontalni. Projektna organizacija poseban je oblik timske organizacije. Razvojna funkcija u cilju realizacije skrripta zadataka obavlja ove skupine poslova: Optimalna raspodjela resursa kadrova, sredstava za rad i dr. Vrste organizacijskih promjena mogu biti: Novi trendovi u oblikovanju organizacije podrazumijeva uspostavu: Kriterij klasifikacije Razine konflikata: Temeljni zadatak upravljanja ljudskim potencijalima svodi se na: Formalna organizacijska struktura se prikazuje grafikonima kompanije s pozicije opisa poslova i ciljeva.

Klasifikacije sustava managementa svode se na dvije osnovne skupine: Tri osnovne razine managementa: Formalizirane sktipta u manjoj su mjeri fleksibilne i sporo odgovaraju na izazove okoline, za razliku od neformalnih organizacija koje su fleksibilne i dobro reagiraju na izazove okoline.

Remember me Forgot password? SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Proizvodnje, nabave ili prodaje. S obzirom na pogonske karakteristike razlikujemo: Formalna organizacijska struktura javlja se kao rezultat procesa organizacijske izgradnje. Grupiranjem radnog mjesta dobivamo organizacijske jedinice.

Broj zaposlenih ovisi o: Determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa 3. Proizvodno — poslovni proces osnova je za grupiranje odnosno povezivanje radnih mjesta. Dominira potpuno pozitivan pristup sukobima.

  ASTM D3195 PDF

Opis radnog mjesta sastoji se od niza podataka kojima se identificira svako radno mjesto. Proces je postupak transformacije inputa u outpute.

Glavni problemi organizacijske opreme su: Primjenjuje se 5 strategija. Nadzor materijala odnosi se na uglavnom na kvalitativnu stranu jer kvantitativni nadzor obavlja nabava.

Organizacija – Skripta – Efpu.hr

Rezultat grupiranja zadataka su: Kvalitetna organizacijska struktura mora osigurati: Mehanizmi koordinacije se koriste u svrhu povezivanja organizacijskih jedinica u jedinstvenu cjelinu uspostavom kojih se oblikuje organizacijska struktura.

Izbor transportnih sredstava ovisi o mnogim faktorima: Organizacija – Skripta – Efpu. Mjerljivi ciljevi su nedvosmisleni, precizni i jasni.

Determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova, 2. Hipertekst organizacija — to je organizacija povezanih polja, koja se temelji na poslovnim sustavima, projektnim timovima i znanju.