All about De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden by Marc Devroey. LibraryThing is a. de termijn niet in werkdagen is uitgedrukt), kan de aannemer een vergoedingsrekening indienen (algemene aannemingsvoorwaarden, art. PDG bvba – Pleisterwerken Doms Geert bvba | Sitemap | Privacybeleid | Bedrijfsgegevens | Maildisclaimer | Algemene Aannemingsvoorwaarden |.

Author: Zologor Brarisar
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 August 2016
Pages: 362
PDF File Size: 15.32 Mb
ePub File Size: 1.13 Mb
ISBN: 218-8-35118-620-3
Downloads: 78475
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daikinos

Automatic update in Hieruit kan niet afgeleid worden dat een aanbestedende overheid met de aanemingsvoorwaarden vakantie van een inschrijver dient rekening te houden bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offerte.

vergoedingsrekening

You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. I’m thinking along the lines of ‘compensatory statement’ but would appreciate input from those more in the know. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een systeem om de passagetijden van de voertuigen te meten en van een systeem om de niet toegelaten voertuigen te detecteren in bepaalde wegentunnels.

De Raad van State R. Return to KudoZ list. Klachten en verzoeken die niet ten gepasten tijde zijn kenbaar gemaakt aan de aanbestedende overheid zijn niet ontvankelijk. Gepost door Tim Vermeir op Review native language verification applications submitted by your peers.

  GTK PROGRAMMING IN C BY SYD LOGAN PDF

Participation is free and the site has a strict confidentiality policy. Close and don’t show again Close.

Algemene aannemingsvoorwaardenOvereenkomst. Russian PRO pts in category: Login to enter a peer comment or grade. You have native languages that can be verified You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Algemene aannemingsvoorwaardenHof van Cassatie. Posts weergeven met het label Algemene aannemingsvoorwaarden. Term search Jobs Translators Clients Forums. Term search All of ProZ. Vote Promote or demote ideas. Robert Kleemaier KudoZ activity Questions: Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 14 maart hierover: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart de offerte van Ars Traffic onregelmatig, omdat het bedrijf bij haar offerte haar eigen algemene voorwaarden had bijgevoegd en op die manier, volgens het Gewest, een “onaanvaardbaar voorbehoud” maakt.

vergoedingsrekening | Flemish to English | Law: Contract(s)

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs or are passionate about them.

View forum View forum without registering on UserVoice. Grading comment Thanks, George. Patents, Trademarks, Copyright Law: Een aannemer die een opdracht uitvoerde voor de Stad Brussel kreeg niet tijdig een wegvergunning voor het plaatsen van een kraan van diezelfde Stad Brussel.

Overheidsopdrachtenblog: Algemene aannemingsvoorwaarden

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases. Post Your ideas for ProZ. George Vardanyan Local time: Integendeel lijkt verzoekster met de toevoeging alleen te hebben willen voldoen aan de eis in het bestek om op straffe van nietigheid de meergenoemde sluitingsdagen te vermelden en te bewijzen, en aan te tonen dat er bij haar geen dergelijke sluitingsdagen van toepassing waren.

  ISO 6336-3 PDF

Login or register free and only takes a few minutes to participate in this question. De Stad Brussel tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan. Daarenboven geldt de regel niet wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium is: Het Hof van Beroep van Brussel gaf hem gelijk. Daar doet op het eerste gezicht niets aan af de verklaring van verwerende partij dat “[e]en loutere mededeling van de afwezigheid van sluitingsdagen en rustdagen zou hebben volstaan”, noch de vaststelling dat de meegedeelde algemene leverings- en inkoopvoorwaarden ogenschijnlijk geen informatie over de vakantie- en inhaalrustdagen doen kennen.

Oudere posts Homepage Mobiele versie weergeven.

Welkom bij Pleisterwerken Doms Geert

In de toevoeging een voorbehoud zien, lijkt in de gegeven omstandigheden onjuist. View Ideas submitted by the community. In zijn arrest van 21 september oordeelde het Hof van Cassatie Cass. Flemish term or phrase: Inclusion in compensation bill possible for test site workers http: